MBO taal en rekenen

 

mbo taal button kleiner

william morgins

William Buys (waarnemend)
mailadres: buysbenl@gmail.com

mbo rekenen button kleiner

william morgins

William Buys 
mailadres: buysbenl@gmail.com

 

home-hoIn Nederland hebben wij een schat aan (zelf ontwikkeld) les- en toetsmateriaal voor de Nederlandse taal, rekenen en Wiskunde verstopt in de bureaulades van taal- en rekendocenten, op een verloren plekje in de archiefkast, stoffig geworden achterin de boekenkast thuis of het ligt te verpieteren in een digitale database op internet.

Mbo taal- en rekendocenten: spoor het op, blaas het nieuw leven in, koppel het aan een referentieniveau en deel het met je vakbroeders in Nederland!!